header
animation
Start >> Świetlica >> Regulamin i kontrakt
Regulamin i kontrakt
Świetlica
REGULAMIN ŚWIETLICY
 1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 1030-1600. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci.
 2. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci klas I-III, których rodzice pracują. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapisania dziecka na świetlicę osobiście.
 3. W świetlicy przebywają również dzieci, które nie uczęszczają na katechezę oraz dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.
 4. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców, opiekunów, starsze rodzeństwo lub mogą wychodzić samodzielnie o godzinie określonej przez rodziców na pisemnym oświadczeniu.
 5. Dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy. O każdym wyjściu (do toalety, biblioteki, sklepiku, itp.) należy informować wychowawcę.
 6. W sali obowiązuje cisza i porządek, wszyscy dbamy o czystość, szanujemy gry i zabawki, oszczędnie gospodarujemy materiałami, szanujemy dobro społeczne.
 7. W świetlicy odrabiamy lekcje, uczymy się samodzielnej pracy, pomagamy innym w rozwiązywaniu ich problemów, bawimy się zgodnie, kulturalnie i bezpiecznie.
 8. Powinnością dzieci jest chętnie uczestniczyć we wszelkich zajęciach świetlicowych, zawsze spełniać polecenia wychowawców.

 

KONTRAKT
 1. Bawimy się zgodnie i bezpiecznie.
 2. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie używamy przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywamy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy.
 3. Dbamy o porządek w sali: tornistry, gry kładziemy w wyznaczonym miejscu.
 4. Po zakończonej zabawie czy pracy pozostawiamy po sobie ład i porządek.
 5. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy gier, zabawek. Szanujemy cudzą i swoją własność.
 6. Chętnie uczestniczymy w zajęciach.
 7. Nie przeszkadzamy nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
 8. Pamiętamy o zachowanie ciszy w pokoju do cichych zajęć, w którym odrabiamy lekcje.
 9. Wzajemnie sobie pomagamy.
 10. Zgłaszamy wychowawcom każde przyjście i odejście, nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia.